6 thg 10, 2011

Allok Video Joiner 4.6.0529 - Phần mềm nối các tập tin video lại thành mộtAllok Video Joiner là một công cụ mạnh mẽ dùng để nối hoặc kết hợp nhiều định dạng như AVI, Divx, XviD, MPEG, WMV, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, FLV thành một tập tin duy nhất với nhiều tùy chọn định dạng khác nhau.

Bạn có thể thêm số lượng video tùy thích vào danh sách và dễ dàng sắp xếp lại thứ tự của chúng nếu cần thiết. Phần mềm cũng hỗ trợ nối các file video sang VCD / SVCD và DVD-Video, bạn có thể ghi chúng vào đĩa VCD / SVCD / DVD dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ ghi đĩa của bên thứ ba.


Tính năng :
- Join or merge various video files to a large one.
- Join video files directly without re-encoding, very fast and without any quality loss.
- Supports AVI, Divx, XviD, MPEG, WMV, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, FLV, MKV files.
- Join or merge supported files to AVI, DivX, Xvid .
- Join or merge supported files to MPEG1, MPEG2.
- Join or merge supported files to VCD,SVCD,DVD compatible MPEG formats.
- Join or merge supported files to VCD SVCD image(*.BIN,*.CUE) and DVD-Video files(*.IFO,*.VOB,*.BUP).
- Join or merge supported files to WMV, ASF.
- Join or merge supported files to MP4, 3GP, FLV.
- Cut unwanted parts by specifying start time and end time.
- All encoders/codec are built-in and any supported conversion can be done once you downloading the software.
- NTSC/PAL setting options for DVD, VCD, SVCD exporting.
- Support "Drag and Drop" from Windows Explorer.
- Custom define the output audio volume.
- Add letterbox to keep the original aspect ratio.
- Support large video file, even large then 2GB.
- Fast conversion speeds and high quality.
- Simple GUI and very EASY to use.


Yêu cầu hệ thống :
- Hệ điều hành: Windows 98/2000/ME/XP/2003/Vista/7
- Pentium 300 MHz hoặc hơn
- 128M Ram hoặc hơn
Allok Video Joiner 4.6.0529

Bạn đăng ký với Key sau:

KhongBiet [cin1team.biz]
0BC5DD680 nhận xét:

Đăng nhận xét